Εμπορικά σήματα: σημεία αιχμής και βασικότερες αλλαγές μετά τον Ν 4679/2020

http://assets.nb.org/promotions/syn-139-2020/