Γενικό Εμπορικό Δίκαιο

Home Γενικό Εμπορικό Δίκαιο
Το γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και εταιρικών υπηρεσιών σε εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή επιθυμούν να ιδρύσουν νέο υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρία στην Ελλάδα. Υποστηρίζουμε την καθημερινή λειτουργία τους και τους συμβουλεύουμε για όλες τις πτυχές των εμπορικών συναλλαγών και των εμπορικών συμβάσεων.

Do you need professional legal advice?