Ονόματα Χώρου

Home Ονόματα Χώρου
Χωρίς αμφιβολία, τα ονόματα χώρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία διαφήμισης. Η εύρεση του σωστού ονόματος χώρου που να είναι διαθέσιμο έχει άμεσο αντίκτυπο στην προβολή, την εικόνα και την επιτυχία της εταιρείας. Οι καταναλωτές αναμένουν να βρουν μια εταιρεία και το σήμα της στο διαδίκτυο. Επομένως, η επιλογή του ονόματος της εταιρείας ή των εμπορικών σημάτων εξαρτάται συχνά από το αν είναι διαθέσιμο το αντίστοιχο όνομα χώρου ή το σήμα. Το γραφείο μας παρέχει όλες τις νομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ονόματα χώρου. Έχουμε εμπειρία στην ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ονομάτων για κάθε εταιρεία. Επιπλέον, παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την προστασία του ονόματος χώρου, όπως η κατάθεση και η προστασία του ενώπιον των Αστικών Δικαστηρίων.

Do you need professional legal advice?