Υποδείγματα Χρησιμότητας (ΠΥΧ)

Home Υποδείγματα Χρησιμότητας (ΠΥΧ)
Υπόδειγμα Χρησιμότητας μπορεί να προστατευθεί εάν είναι νέο, ικανό για βιομηχανική εφαρμογή και παρέχει λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Για τα Υποδείγματα Χρησιμότητας χρησιμοποιούνται συχνά όροι όπως "ευρεσιτεχνία καινοτομίας" ή "μικρό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας". Τα Υποδείγματα Χρησιμότητας κατατίθενται στην Ελλάδα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI). Το γραφείο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα Υποδείγματα Χρησιμότητας, όπως η καταχώρισή τους και η σχετική διαδικασία σε περίπτωση προσβολής της εγκυρότητας τους ενώπιον των Διοικητικών και των Αστικών Δικαστηρίων.

Do you need professional legal advice?