Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Home Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει στον δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και διανομής του. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει την αρχική έκφραση μιας ιδέας, αλλά όχι τις ίδιες τις υποκείμενες ιδέες. Τα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι μόνο σημαντικά για την μουσική βιομηχανία, τον εκδοτικό τομέα, τις εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική και την κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά και για εταιρείες που έχουν ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό των ιστοσελίδων τους ή την μουσική επένδυση. Για τον λόγο αυτό σχεδόν όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να λάβουν υπόψη τα νομικά ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κεντρικό μητρώο για την καταχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά όλα τα δημιουργικά έργα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Το γραφείο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, όπως η προστασία τους ενώπιον των Αστικών Δικαστήριων.

Do you need professional legal advice?