Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας Φαρμάκων (SPC)

Home Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας Φαρμάκων (SPC)
Τα Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας (ΣΠΠΦ) επεκτείνουν την προστασία ενός φαρμακευτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μία περίοδο έως 5 έτη. Ο λόγος για την επιπλέον αυτή προστασία είναι η πολύ μακρά διαδικασία έγκρισης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη διανομή φαρμάκων στην αγορά. Στην Ελλάδα, τα Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας χορηγούνται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI). Ο Ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δεν εξετάζει κατά πόσον υπάρχει ήδη χορηγημένο Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για το συγκεκριμένο προϊόν ή εαν η υποβληθείσα έγκριση αδειοδότησης είναι πράγματι η πρώτη έγκριση για την εμπορία του προϊόντος στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, μπορεί να χορηγηθεί Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, παρόλο που δεν πληρούνται οι προυποθέσεις προστασίας. Το γραφείο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ΣΠΠΦ όπως η κατάθεση και η διαδικασία έγκρισης ενώπιον των Διοικητικών και των Αστικών Δικαστηρίων.

Do you need professional legal advice?