Βιομηχανικά Σχέδια

Home Βιομηχανικά Σχέδια
Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση αγοράς του καταναλωτή και συνεπώς στην εμπορική επιτυχία του προϊόντος. Συχνά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών προϊόντων είναι πολύ παρόμοια ή και ακριβώς τα ίδια. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα βασισμένοι κυρίως στην διαφορετική εμφάνιση. Ένα προϊόν με νέο και αξιοσημείωτο σχέδιο μπορεί να προτιμηθεί από τους καταναλωτές και να καταστεί επιτυχημένο στην αγορά. Ωστόσο, τα επιτυχημένα σχέδια προϊόντων συχνά προσελκύουν μιμητές και είναι, επομένως, εξαιρετικά σημαντικό να προστατευθούν αυτά τα σχέδια. Η προστασία των σχεδίων μπορεί να επιτευχθεί μέσω καταθέσεως ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενώ τα ευρωπαικά σχέδια και υποδείγματα κατατίθενται ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Το γραφείο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την προστασία του σχεδίου, όπως η καταχώριση του και η προστασία του ενώπιον των Αστικών Δικαστηρίων. Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν το προϊόν καταστεί επιτυχημένο στην αγορά, διαφορετικά μπορεί να μην είναι πλέον εφικτή η προστασία του.

Do you need professional legal advice?