Δικαιώματα για Φυτικές Ποικιλίες

Home Δικαιώματα για Φυτικές Ποικιλίες
Η προστασία των φυτικών ποικιλιών είναι υψίστης σημασίας για τους κτηνοτρόφους. Ωστόσο, η προστασία των δικαιωμάτων των φυτικών ποικιλιών ενώπιον των δικαστηρίων αποτελεί νέο νομικό πεδίο στην Ελλάδα. Ο Δρ. Henning Voelkel ήταν ένας από τους πρώτους δικηγόρους που συμμετείχαν στην πρώτη υπόθεση κατά την οποία εκδόθηκε απόφαση για την προστασία του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας στην Ελλάδα. Το γραφείο μας είναι ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα το οποίο διαθέτει εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.

Do you need professional legal advice?