Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Χειρισμός Δικαστικών Υποθέσεων

Home Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Χειρισμός Δικαστικών Υποθέσεων
Το γραφείο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαιτησία, τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων, την παροχή συμβουλών και την εκπροσώπηση πελατών σε επιτροπές διαιτησίας, εμπορικών σημάτων, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια και τα ανώτατα δικαστήρια σε αστικές, εμπορικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες. Οι δικηγόροι μας έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα τα δικαστικά θέματα που άπτονται του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενώπιον δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, σε ότι αφορά προσβολές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, αθέμιτο ανταγωνισμό, προσβολές πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Το γραφείο μας παρέχει επίσης καθοδήγηση στις διαπραγματεύσεις και την στρατηγική στο προ-δικαστικό στάδιο καθώς και νομική βοήθεια σε πελάτες που επιθυμούν εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους. Η διαμεσολάβηση εισήγχθη πρόσφατα στο ελληνικό νομικό σύστημα ως εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Πρόκειται για μία γρήγορη διαδικασία όπου τα μέρη έχουν την δυνατότητα να καθορίσουν το αποτέλεσμα.

Do you need professional legal advice?