Τομείς Απασχόλησης

We provide services regarding all legal questions concerning intellectual property law, competition law, commercial law and civil law:

Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Χειρισμός Δικαστικών Υποθέσεων

Το γραφείο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαιτησία, τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων, την παροχή συμβουλών και την εκπροσώπηση πελατών σε επιτροπές διαιτησίας, εμπορικών σημάτων, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια και τα ανώτατα δικαστήρια σε αστικές, εμπορικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες.

Αστικό Δίκαιο

Η εμπειρία μας στον τομέα του αστικού δικαίου επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών και/ή την εκπροσώπηση πελατών σε θέματα διαφορών αστικού δικαίου, όπως αξιώσεις από μη εξοφλημένα τιμολόγια, αξιώσεις από αδικοπραξίες, παραβίαση συμβάσεων, διαφορές από μίσθωση καθώς και την παρακολούθηση της επιβολής και της εκτέλεσης αξιώσεων.

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Το δίκαιο του ανταγωνισμού περιλαμβάνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και το αντι-μονοπωλιακό δίκαιο. Και τα δύο αυτά είδη εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει στον δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και διανομής του.

Βιομηχανικά Σχέδια

Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση αγοράς του καταναλωτή και συνεπώς στην εμπορική επιτυχία του προϊόντος.

Ονόματα Χώρου

Χωρίς αμφιβολία, τα ονόματα χώρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία διαφήμισης. Η εύρεση του σωστού ονόματος χώρου που να είναι διαθέσιμο έχει άμεσο αντίκτυπο στην προβολή, την εικόνα και την επιτυχία της εταιρείας.

Γενικό Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και εταιρικών υπηρεσιών σε εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή επιθυμούν να ιδρύσουν νέο υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρία στην Ελλάδα.

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Οι εφευρέσεις μπορούν να προστατευθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφόσον είναι νέες, διαθέτουν εφευρετικό βήμα και έχουν βιομηχανική εφαρμογή.

Φαρμακευτικό Δίκαιο - Δίκαιο της Υγείας

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε ποικίλα θέματα φαρμακευτικών και υγειονομικών θεμάτων.

Δικαιώματα για Φυτικές Ποικιλίες

Η προστασία των φυτικών ποικιλιών είναι υψίστης σημασίας για τους κτηνοτρόφους. Ωστόσο, η προστασία των δικαιωμάτων των φυτικών ποικιλιών ενώπιον των δικαστηρίων αποτελεί νέο νομικό πεδίο στην Ελλάδα.

Ακίνητα

Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα ανάπτυξης ακινήτων.

Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας Φαρμάκων (SPC)

Τα Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας (ΣΠΠΦ) επεκτείνουν την προστασία ενός φαρμακευτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μία περίοδο έως 5 έτη.

Δίκαιο Σημάτων

Τα σήματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την διάκριση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από εκείνα των ανταγωνιστών και αποτελούν συχνά το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο των εταιρειών.

Υποδείγματα Χρησιμότητας (ΠΥΧ)

Υπόδειγμα Χρησιμότητας μπορεί να προστατευθεί εάν είναι νέο, ικανό για βιομηχανική εφαρμογή και παρέχει λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Για τα Υποδείγματα Χρησιμότητας χρησιμοποιούνται συχνά όροι όπως "ευρεσιτεχνία καινοτομίας" ή "μικρό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας".

Προστασία Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο

Πολλοί προσβολείς σημάτων χρησιμοποιούν ονόματα χώρου που είναι παρόμοια με τα προστατευμένα σήματα. Επιπλέον, προσπαθούν να διανείμουν τα προϊόντα τους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως το Ebay®, το Amazon® ή το Wish®.

GDPR

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποστούν νομική επεξεργασία. Οι δικηγόροι του γραφείου μας δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα της προστασίας δεδομένων και έχουν εκπροσωπήσει πολλούς γνωστούς πελάτες. Οι δικηγόροι μας είναι πιστοποιημένοι ως ειδικοί του GDPR και ως εκ τούτου είναι σε θέση να παρέχουν πλήρη νομική συμβουλή σε αυτόν τον τομέα.

Do you need professional legal advice?